naglowek.png
Portal - Kronika wydarzeń
I Bal Wronczanina Roku
Wprowadzono: 21-02-2011 | 
grafika

I BAL WRONCZANINA ROKU
Kobieta Wronczninem Roku 2009

W sobotni wieczór, 6 lutego 2010 roku podczas Balu Wronczanina Roku, pani Ewa Jakubiak - prezes Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej we Wronkach - dostąpiła zaszczytu odebrania tytułu i statuetki „Wronczanina Roku 2009", a pan Zenon Doczekalski „Wronczanina Internautów". Inicjatorem i organizatorem imprezy było Towarzystwo Miłośników Ziemi Wronieckiej.

Gości przybywających na bal do Domu Kultury Służby Więziennej witali szarmanccy członkowie TMZW: Wojciech Sztuba i Grzegorz Rudziński. Z głębi sali dobiegały sympatyczne melodie w wykonaniu zespołu CANTO, grającego w składzie: Paweł Nogacz, Sebastian Borowiak i Mikołaj Wachowiak.
Rozpoczęcie uroczystości oznajmił hejnał Wronek, bo pielęgnowanie symboli bliskich naszemu miastu to obowiązek, ale i duma TMZW, które ma swój wkład w jego powstanie.
Prowadzący: Maria Urban i Zbigniew Walentynowicz poprosili o otwarcie I BALU WRONCZANINA ROKU prezesa TMZW, Pawła Bugaja:

(...) Jesteśmy razem a wraz z nami wielu zacnych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas bohaterowie Plebiscytu - nominowani na Wronczanina Roku wybrani przez zacną Kapitułę, są także osoby, które dostrzeżone przez TMZW zostały nominowane do wyróżnienia medalem „Za Zasługi dla Miasta i Gminy Wronki". Zatem nie mogło zabraknąć osób, które dokonają w stosownej chwili tego wyróżnienia - Przewodniczącego Rady MiG Wronki, Ryszarda Firleta i Burmistrza Wronek, Mirosława Wieczora.

Witam wszystkich przybyłych na bal bardzo serdecznie!
Jako prezes naszego wspaniałego stowarzyszenia - z certyfikatem Najlepsze w Polsce - pragnę życzyć każdemu z Was, ale także i sobie, abyśmy choć przez te kilka godzin zapomnieli o troskach dnia codziennego, o problemach, które spędzają nam sen z oczu. Bawmy się i radujmy. Niech tę salę wypełni radość, wzajemna życzliwość i wspaniała zabawa. I Bal Wronczanina Roku uważam za rozpoczęty.

 
Po chwili nastąpił moment prezentacji i dekoracji czterech społeczników zasłużonych dla Ziemi Wronieckiej: Wiesława Michalaka, Tadeusza Burawskiego, Włodzimierza Kukuły i Jan Mameta - panów oddanych sercem temu co robią.

Wiesław Michalak - od urodzenia związany z Wronkami, pasjonat historii Wronek, aktywny członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Wronieckiej i Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego; autor wielu artykułów utrwalających historię Wronek.
Tadeusz Burawski - wronczanin, członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Wronieckiej, cichy sponsor wielu przedsięwzięć i inicjatyw społecznych upamiętniających zasłużone postacie i zdarzenia. Fundator i wykonawca kilku tablic, odnowiciel pomników.
Włodzimierz Kukuła - określany mianem człowiek orkiestra; Od 50 lat nie rozstaje się z akordeonem. Otwarty na współpracę z wszystkimi, którzy chcą śpiewać i muzykować. W swej 50-letniej pracy artystycznej grał w orkiestrze dętej, Rzemieślniczym Zespole Muzycznym „Kołodzieje". Obecnie gra w kapeli Zespołu Folklorystycznego „Marynia", akompaniuje zespołom śpiewaczym „Chabry", „Chojanki", wnosi radość także do biesiadnych spotkań TMZW nie pytając nigdy o honorarium.
Jan Mamet - swoją pasją zaraził setki dzieci i młodzieży; warcaby i szachy od 35 lat dzięki jego determinacji zagościły we wronieckich szkołach, świetlicach i wielu domach, a sukcesy naszych reprezentantów, a jego zawodników, promują nasze miasto w różnych zakątkach Polski a nawet Europy.

Aktu dekoracji medalem Za Zasługi dla Miasta i Gminy Wronki dokonał przewodniczący Ryszard Firlet w asyście burmistrza Mirosława Wieczora oraz prezesów TMZW - Pawła Bugaja i Bogdana Tomczaka. W imieniu wyróżnionych głos zabrał kol. Tadeusz Burawski wskazując na sympatyczne chwile towarzyszące działaniom TMZW na rzecz swojego regionu.

Kol. Maria Urban, tytułem wprowadzenia do kulminującego momentu tego wieczoru -ogłoszenia wyników plebiscytu i decyzji Kapituły przywołała kartki z historii miasta i TMZW sprzed 17 lat... W pamięci wielu z nas pozostają ci pierwsi Wronczanie wyłonieni w ramach konkursu - z 1992 roku, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Ernest Siekierka, a w kolejnym - 1993, miłośnik muzyki, kompozytor pieśni regionalnych i długoletni dyrygent chóru Dzwon, wspaniały drużynowy harcerzy a na co dzień księgowy - Franciszek Biedny, (niestety już świętej pamięci). Po czym zaprosiła przewodniczącego Kapituły, kol. Antoniego Spychałę o przedstawienie wyników wyboru Wronczanina Roku 2009. Przewodniczący zdał relację z prac Kapituły...

W poniedziałek, 10 stycznia 2010 r. w kawiarence „Pod Aniołami" po raz pierwszy zebrała się Kapituła Wronczanina Roku w 11-osobowym składzie: Hubert Białek, Florian Hały, Lidia Grupińska, Piotr Hoffmann, Andrzej Jądrzyk, Stanisław Jarysz, Grażyna Kaźmierczak, Roman Kłosin, Czesława Lipska, Maria Urban i moja skromna osoba - Antoni Spychała. Przewodniczyłem jej obradom i potwierdzam, że były one bardzo burzliwe, ale owocne.
Na konkurs wpłynęło 11 zgłoszeń, 2 nie spełniały wymogów formalnych, ponieważ kandydaci - członkowie Zarządu TMZW - nie wyrazili zgody na udział w plebiscycie. Kapituła zapoznała się uzasadnieniami zgłoszonych 9 kandydatów i nominowała do tytułu Wronczanina Roku 2009 czterech z nich. Oto oni w kolejności alfabetycznej:
ks. Marian Binek - proboszcz parafii p.w. Św. U. Ledóchowskiej na Borku (dzisiaj reprezentuje go wikariusz tejże parafii ks. Jarosław Klupś),
Zenon Doczekalski - właściciel Zakładu Masarskiego Kram,
Ewa Jakubiak - prezes PKPS we Wronkach,
ks. Maciej Kubiak - proboszcz parafii p.w. Św. Katarzyny.

Zaprosił nominowanych o wystąpienie, a prowadzących o przybliżenie gościom krótkiej charakterystyki nominowanych (my czynimy to poniżej). Jako pierwszego z tego zacnego grona uhonorowano pana Zenona Doczekalskiego - Wronczanina Internautów (witryna była aktywna do końca stycznia). Certyfikat i statuetkę odebrał z rąk inicjatora plebiscytu, prezesa Pawła Bugaja i przewodniczącego Kapituły Antoniego Spychały w asyście prezesa honorowego TMZW, Bogdana Tomczaka.
Emocje postanowiono dozować, kol. Antoni kontynuował:

W czasie drugiego spotkania Kapituły - 1 lutego 2010 r. spośród nominowanych wyłoniliśmy tego JEDYNEGO. Wśród nich nie znalazł się jednak ks. Maciej Kubiak - proboszcz parafii p.w. Św. Katarzyny, dlatego dzisiaj uhonorujemy go Aktem Nominacji.

W tym momencie przedstawiona została charakterystyka ks. Macieja, a po niej wręczenie Aktu Nominacji i sympatycznej pamiątki z Jego wizerunkiem.

- Na kogoż zatem wskazała kapituła? - zapytuje sam prezes.
- Zdradzę tajemnicę - mówi przewodniczący Kapituły - że nie jest nim Wronczanin Internautów.
- A zatem pozostaje dwójka nominowanych do tytułu: Ewa Jakubiak i ks. Marian Binek.

Prowadzący przybliżają ich sylwetki. (zamieszczone poniżej).

Ciekawość i napięcie rośnie z minuty na minutę, ale na odpowiedź jeszcze należy poczekać. Decyzja Kapituły ukryta został w balonach przytwierdzonych do szampana. Goście w tej podniosłej chwili, opuścili miejsca przy stolikach i utworzyli krąg.

Niech więc już wystrzelą te balony - zakrzyknął prezes TMZW, muzycy wzmogli napięcie, a
Kol. Grzegorz Rudziński uniósł szampana z balonami do góry, a Przewodniczący Rady z Burmistrzem przebili okazałe balony. Kartki spadły na podłogę. Podniesiono je i wolno, z namaszczeniem rozwijano i odczytano.

Burmistrz przeczytał: ks. Marian Binek! Na sali oklaski! A po nim Przewodniczący odczytał: Pani Ewa Jakubiak - WRONCZANINEM ROKU 2009.
Błysk zaskoczenia wśród gości, co dwoje? Nie! Tylko na jednej kartce przy nazwisku dopisany był ten zaszczytny tytuł. I gromkie brawa na sali. Pani Ewa tym bardziej była zaskoczona. Szczęśliwa odbierała statuetkę, certyfikat, upominek, kwiaty i liczne gratulacje. Być Wronczaninem Roku brzmi dumnie, ale to także wielkie wyzwanie. GRATULUJEMY! - powiedział prezes ściskając dłoń Bohaterki wieczoru.

Akt Nominacji pod nieobecność ks. Mariana Binka odebrał ks. wikariusz, Jarosław Klupś.
Na cześć Wronczanina Roku i wszystkich nominowanych i wyróżnionych odśpiewano gromkie „Sto lat" i wzniesiono toast lampą szampana (sponsor - członek Zarządu, niżej podpisana).
Ceremonię uhonorowania Wronczanina Roku zakończył prezes TMZW słowami:

Drodzy Uczestnicy I Balu Wronczanina Roku, cieszmy się i radujmy, aby czerpać siłę i zapał do realizacji wspaniałych marzeń. Dziękuję wszystkim za współpracę, wyróżnionym jeszcze raz GRATULUJĘ i zapraszam do wspaniałej zabawy! 

Zegar odmierza dni i tygodnie nowego roku, a wraz z nimi daje szanse twórczym, aktywnym, przedsiębiorczym, odważnym - osobom do współzawodnictwa o tytuł Wronczanina Roku 2010. Powodzenia. I Bal Wronczanina Roku przeszedł już do historii, chociaż jego echa jeszcze pewnie będą pobrzmiewać.

Krystyna Tomczak

NOMINOWANI

EWA JAKUBIAK
Od szeregu lat pracuje społecznie w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej we Wronkach, pełniąc funkcję sekretarza a od 2006 r. z pełną odpowiedzialnością spełnia się jako prezes tej organizacji.
Dzięki jej ogromnemu zaangażowaniu stało się możliwe realizowanie unijnego programu żywnościowego PAED. W minionym roku programem zostało objętych 5219 osób. Pani Ewa od szeregu lat organizuje transporty odzieży dla osób potrzebujących. W ubiegłym roku z trzech dostaw skorzystało ponad 140 osób.
Jest inicjatorem wielu imprez integracyjnych organizowanych przez PKPS. W minionym roku 2009 wzięło w nich udział ponad 500 osób. Z dużym zaangażowaniem zdobywa środki pieniężne na działalność statutową. Pani Ewa Jakubiak jest osobą wrażliwą, otwartą na drugiego człowieka, nigdy nie szczędzi swego czasu dla potrzebujących.

Zenon Doczekalski
Pan Zenon Doczekalski jest znany chyba wszystkim wronczanom. Niezwykle skromny, dobry, pracowity Człowiek. Wspólnie z udziałowcami prowadzi firmę masarską KRAM. Jednak to właśnie On jest tym, który z firmą kojarzony jest najbardziej. Człowiek - dusza, tak można by powiedzieć o nim.
Nie ma w okolicy (nie tylko w gminie wronki) organizacji, która przynajmniej raz nie korzystałaby ze sponsorskiej dobroci firmy KRAM. Pan Zenon nie potrafi odmówić nikomu. Pomaga nie dla splendoru, ale z potrzeby serca.
Są osoby, niezbyt zamożne, które wspiera stale, z tygodnia na tydzień. Nikogo nie odeśle z pustymi rękoma. Są też organizacje, które korzystają z pomocy ciągle.

Ks. Marian Binek
Proboszczem parafii boreckiej od 15 lat - wspaniały Duszpasterz, budowniczy, wychowawca młodzieży, organizator imprez i pielgrzymek do miejsc świętych. W ciągu pierwszych trzech lat samotnej działalności wybudował Dom Parafialny. W 2000 r. przystąpił do budowy Kościoła - heroicznego dzieła. W czerwcu 2010 r. nastąpi jego konsekracja.
Zaraża parafian swoim optymizmem. Uczy własnym przykładem, jak pokonywać problemy i pozyskiwać przyjaciół do pomocy. Wiele troski okazuje chorym stając się balsamem dla ich dusz. Wspiera działalność chóru Millenium, bo sam lubi śpiewać z akompaniamentem gitary.

Ks. Maciej Kubiak
Proboszcz parafii p.w. św. Katarzyny we Wronkach. W krótkim czasie administrowania wroniecką parafią dał się poznać jako gorliwy duszpasterz i bardzo dobry gospodarz. Wiele inwestuje, poprawiając wizerunek parafii i jakość jej funkcjonowania. Założył stronę internetową, Na cmentarzu parafialnym zbudował chodniki, do kościoła zakupił nowe ławki i konfesjonały. Odnowie konserwatorskiej poddał chrzcielnicę i rzeźby: Chrystusa Króla oraz Pietę.
Rozbudza życie religijne wśród parafian i chętnie włącza się w życie kulturalne naszego miasta, szczególnie o charakterze patriotycznym.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Styczeń 2023
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
baner-agencja-reklamowa-bazar.png
Ilość ogłoszeń: 0
DJ-UE_m.jpg