naglowek.png
Kościół pw. Św. U. Ledóchowskiej
Kategoria: Kościoły i Cmentarze > Kościoły

Adres:
Miasto:
Telefon:
Osiedle Borek
64-510 Wronki
067 254 14 57

Parafia pw. Św. Urszuli Ledóchowskiej

Z historii parafii
W 1989 r. Naczelnik MiG Wronki wydał pozwolenie na pobudowanie kaplicy na osiedlu Borek. Zadanie to zostało powierzone nowo przybyłemu do Wronek wikariuszowi, ks. Piotrowi Mametowi. Drewnianą kaplicę spod Krotoszyna rozebrano i w elementach przetransportowano do Wronek.
W 1990 r. procesja eucharystyczna Bożego Ciała po raz pierwszy zakończyła się przed kaplicą na Borku. W maju 1991 r. z terytorium parafii św. Katarzyny wydzielono terytorium z 3080 mieszkańcami dla nowo utworzonego Ośrodka Duszpasterskiego na Borku, który przyjął za patronkę błogosławioną Urszulę Ledóchowską.
W maju 1996 r. ks. Marian Binek rozpoczyna budowę domu parafialnego.
W 1997 r. oddano do użytku Dom Parafialny, który w czasie Dni Parafii (30.05.1998) został poświęcony przez ks. arcybiskupa Juliusza Poetza.
W 2000 r. rozpoczyna się budowa kościoła.
18 maja 2003 r. patronka parafii błogosławiona Urszula Ledóchowska została kanonizowana w Rzymie przez papieża Jana Pawła II.
W Boże Ciało, 10.06.2004 r. została odprawiona pierwsza Msza św. w murach budowanego kościoła, a 3 dni później, ks. arcybiskup Stanisław Gądecki odprawił tam Mszę odpustową,  podczas której miał miejsce akt wmurowania kamienia węgielnego, pobłogosławionego przez papieża Jana Pawła II podczas kanonizacji siostry Urszuli w Rzymie.
Przy parafii działa chór Milenium, którego dyrygentem jest organista kościelny Bernard Perz.
Od 1996 r. parafia corocznie organizuje masowe festyny: Dni Parafii (przełom maja i czerwca) oraz Pożegnanie Lata, w których uczestniczą licznie mieszkańcy Wronek i okolic.

Patronka kościoła - U. Ledóchowska

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Dodaj obiekt
Jeżeli uważasz, że na planie zabrakło istotnego i ważnego miejsca zaproponuj jego opis, i wskaż lokalizację.
wblogo.png
logo_WS.JPG